Wielki przełom w sektorze energetycznym #

Pomysł okna izolacyjnego zdolnego do generowania energii słonecznej stanowi znaczący przełom w sektorze energetycznym. Ta nowoczesna technologia pozwoli francuskim gospodarstwom domowym obniżyć koszty energii, jednocześnie przyczyniając się do redukcji emisji dwutlenku węgla. Projekt Zero Window ma na celu zintegrowanie produkcji energii słonecznej i izolacji termicznej w jednym oknie.

Projekt Zero Window: innowacyjne rozwiązanie dla zerowej emisji netto #

Projekt ten, opracowany przez dwie firmy, ClearVue i LuxWall, odpowiednio z Australii i Stanów Zjednoczonych, ma na celu połączenie produkcji energii słonecznej z izolacją termiczną. Okno izolacyjne jest niezwykle wydajne i zawiera :

  • Przezroczyste szyby fotowoltaiczne zaprojektowane przez ClearVue
  • Zaawansowane podwójne szyby z izolacją próżniową LuxWall

Wyjaśniono, że celem jest izolacja budynków przy jednoczesnej produkcji zielonej energii elektrycznej. Wydajność tego rewolucyjnego okna izolacyjnego znacznie zmniejszy zużycie ogrzewania i klimatyzacji w wyposażonych budynkach, promując czystsze zużycie energii.

À lire Wymiana starego kotła olejowego na pompę ciepła: ekologiczny i ekonomiczny wybór

Przezroczyste szyby fotowoltaiczne ClearVue #

Przezroczyste szyby fotowoltaiczne ClearVue wykorzystują technologię nano- i mikrocząstek do produkcji do 30 Wp (watt-peak) energii elektrycznej dziennie. To innowacyjne rozwiązanie doskonale integruje się z projektem architektonicznym budynków, bez uszczerbku dla estetyki i jasności.

LuxWall: zaawansowane podwójne szyby z izolacją próżniową #

Zaawansowane podwójne szyby z izolacją próżniową LuxWall mają na celu zmniejszenie kosztów energii grzewczej o 45% i kosztów klimatyzacji o 20%. Technologia ta opiera się na hermetycznie zamkniętej przestrzeni między dwiema taflami szkła, do której odprowadzane jest powietrze w celu wytworzenia próżni. Minimalizuje to wymianę ciepła między wnętrzem i zewnętrzem budynku, znacznie poprawiając efektywność energetyczną.

Znaczący potencjalny wpływ na emisję dwutlenku węgla #

Demokratyzacja izolacji Zero Window może doprowadzić do ogólnej redukcji emisji dwutlenku węgla o 14%, co jest krokiem mile widzianym przez ekologów poszukujących innowacyjnych rozwiązań w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Konferencja AIA zaplanowana na czerwiec tego roku będzie okazją dla ClearVue i LuxWall do zaprezentowania prototypu tego obiecującego okna izolacyjnego.

Atut dla transformacji energetycznej i komfortu użytkowników #

Oprócz potencjału redukcji emisji i kosztów energii, okno izolacyjne Zero Window może również poprawić komfort termiczny i akustyczny osób przebywających w budynkach w nie wyposażonych. Izolacyjność formowanych próżniowo szyb zespolonych jest lepsza niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań, oferując lepszą ochronę przed wahaniami temperatury zewnętrznej i zanieczyszczeniem hałasem.

À lire Podwyżka stóp EDF 1 lutego 2024 r.: Jaki wpływ będzie miała na Twój portfel?

  • Umożliwienie francuskim gospodarstwom domowym obniżenia kosztów energii przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla
  • 30 Wp (watt-peak) energii elektrycznej dziennie dzięki przezroczystym szybom fotowoltaicznym ClearVue
  • 45% redukcja kosztów energii grzewczej i 20% redukcja kosztów klimatyzacji dzięki zaawansowanym podwójnym szybom z izolacją próżniową LuxWall
  • Potencjalna ogólna redukcja emisji dwutlenku węgla o 14%, jeśli szkło izolacyjne Zero Window stanie się powszechnie dostępne

Biorąc pod uwagę zwiększoną efektywność energetyczną, zdolność do generowania czystej energii słonecznej i potencjalny wkład w redukcję emisji gazów cieplarnianych, szkło izolacyjne Zero Window wydaje się być obiecującym rozwiązaniem dla przyszłości budownictwa i renowacji energetycznej. Dopiero okaże się, jak rynek zareaguje na tę innowację i czy warunki regulacyjne i ekonomiczne pozwolą na jej wdrożenie na dużą skalę.

Le blog du bricoleur est édité de façon indépendante. Soutenez la rédaction en nous ajoutant dans vos favoris sur Google Actualités :

Logo Le Blog du bricoleur

Mentions légales - Contact - L'équipe de rédaction - Plan du site

fr_FRFrench